lørdag 15. oktober 2016

Grønt skifte, bare snakk


En noe forkorta utgave av dette innlegget står på trykk i Klassekampen 17. oktober 2016:

Det har vært mye diskusjon om bensinavgifter etter at regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett for 2017. Men ikke om det viktigste: om økt bilbruk og bilbrukens miljø- og samfunnsbelastninger. Den påståtte uenigheten som særlig Venstre prøver å markedsføre seg med skjuler den samstemmige politiske enigheten med Frp om å tilrettelegge for bilbruk til og i byene.

Opplysningsrådet for Veitrakken AS opplyser: «I 2015 ble det registrert 150 686 nye personbiler i Norge. Vi må helt tilbake til 1985 og 1986 for å finne to år med flere førstegangsregistrerte nye personbiler.» Hvert år siden 2012 har bilparken økt med rundt 2,5 % årlig. Naturvernforbundet skriver i en uttalelse fra juli i år: «Til tross for rekordsalg av elbiler økte vegtrafikkens klimagassutslipp med 0,8 % i 2015. Det skyldtes trafikkveksten som var på 1,2 %… »

Kampen for elbilen har fungert som en brekkstang for økt bilbruk i Norge, noe mange av elbilens forkjempere også har hatt som formål. Sjøl med elbil blir ikke bilbruken mer miljøvennlig: Elbilen hjelper ikke på klimagassutslipp, bare på luftforurensning der den brukes. Elbilen har de samme ulempene som hvilken som helst annen bil: den krever at store arealer legges under asfalt for å gi plass til at én person skal frakte seg i en fem meter lang bil som veier mer enn ett tonn (Tesla: to), og med stor avstand til bilen foran og bak. Alle biler krever bruk av masse energi, olje og vann for å produseres. Den ruster altfor fort opp, og elbilen sprer like mye asfaltstøv og står som andre biler i vegen for alle andre trafikanter. Ikke minst bidrar all bilbruken til forslumming langs hovedvegene (der partilederne ikke bor), og gjør bo- og livstrivselen for de fattigste enda dårligere.

Diskusjonen for og imot statsbudsjettets miljøpolitiske samferdselstiltak og «grønt skifte» handler ikke om slike omfattende miljøbelastninger. Heller ikke at staten i 1999 begynte å belønne folk som kjører bil til jobben med redusert skatt, noe som i virkeligheten er å betale bilbrukerne for å kjøre bil inn til jobben i byene. Ofte til gratis parkering på jobben. Det er de mest velstående bilbrukerne fra byenes utkanter som tjener mest på det skattefradraget. I tillegg har den samme sosialgruppa de siste åra blitt tilbudt ekstra billige elbiler for å kunne kjøre inn i byene i kollektivfelt — uten bompenger. 

Grønn skattekommisjon og Naturvernforbundet krever at en ikke lenger skal få statlig belønning, skattefradrag, for å kjøre bil til jobben. Politikere som ikke opphever skattefradraget for å kjøre bil til jobb inn til og i byene, er ikke troverdige forkjempere for et grønt skifte.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.