søndag 1. mai 2016

LO Oslo 1. mai: Krever ubegrensa (?) innvandring – alt annet er rasisme og høyreekstremismeLO Oslo 1. mai har en parole som lyder: «Bekjemp rasisme og høyre-ekstremisme – Nei EUs innstrammings-politikk». Det er parole nr to blant «Øvrige paroler» etter hovedparolen «135 000 arbeidsløse — Bryt med høyrepolitikken.

Det er helt riktig å bekjempe rasisme og høyre-ekstremisme. Men når rasismen og høyre-ekstremismen knyttes til EUs «innstrammings-politikk», er ikke det bare feil, det er også et ganske ekstremt standpunkt. EUs innstrammingspolitikk er den politikken som Sveriges sosialdemokratiske/grønne regjering fører, faktisk innført til dels før EUs innstrammingspolitikk. Mener altså LO i Oslo at den svenske sosialdemokratiske regjeringa fører en rasistisk og høyreekstrem politikk? Parolen kan konkret ikke bety annet enn at LO i Oslo slutter seg til at millioner av innvandrere skal få komme til Europa, og hundretusener til Norge. Med en høyst uklar «integreringspolitikk» i tillegg, altså om hvem som skal tilpasse seg hvem.

Det alvorligste ved denne parolen er at den knytter enhver begrensning av innvandring, som den svenske sosialdemokratiske regjeringas politikk, til rasisme og høyreekstremisme. Det er den linja med slagordfordømming i verste stil som alle innvandringsentusiastene smykker seg med. Som tidligere divisjonsdirektør i DNB, leder Marte Gerhardsen i Agenda. For henne finnes ikke noen fornuftige argumenter mot innvandring, bare «frykt» etter det hun sa nylig i Dagsnytt 18. Og så følger en rekke av «argumentene» i tur og orden: «fremmedfrykt», «fremmedfiendtlighet» og «islamofobi». Sånn kan de holde på nærmest uimotsagt når de dominerer og i praksis kontrollerer det offentlige ordskiftet om innvandring og hvem som skal tilpasse seg hvem.

Nå er det vel neppe høyrepolitikken som har ført til dagens antall arbeidsløse, heller det planlagte og bevisst styrte prisfallet på olje. Men kravet om brennmerking av enhver uenighet med innvandringspolitikken, en politikk som føres sammen med spekulanten George Soros, all verdens liberalister som Venstre-politikere og andre som stakkarsliggjør andre folk, er i seg sjøl det viktigste bidraget til at høyrepolitikere får makt til å gjennomføre den høyrepolitikken Oslo LO sier de er imot.


Er det virkelig viktig for Oslo LO å hindre en økonomisk høyrepolitikk? Da spørs det om kampen for økt innvandring og ikke minst utskjelling av dem som ikke er enig i denne politikken, stanser nedskjæringspolitikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.