lørdag 30. april 2016

Hitlers lik — hva skjedde med det?I dag er det 71 år sida Hitler begikk selvmord i bunkersen ved Brandenburger Tor, under der hvor minnesmerket over jødeutryddelsen er i dag.

For Hitler var det veldig viktig at ikke noen fysiske levninger var igjen etter seg som hans overmenn kunne bruke til å hovere over. Derfor skulle han brennes helt opp etter selvmordet, og så graves langt ned, forlangte han.

Sånn gikk det ikke. Det var aktiv krig og oppløsning i Berlin i de dagene, og mange andre som tok sjølmord og mange som blei henretta for forræderi mot naziregimet. Verken brenninga av liket eller nedgravinga av han som starta annen verdenskrig og var ansvarlig for 52 millioner menneskers død, var som han hadde ønska. Og for Stalin var det uhyre viktig å sikre seg Hitlers lik. Stalin frykta at Hitler skulle få amnesti hos vestmaktene og at vestmaktene skulle fortsette Hitlers krig mot Sovjet. Derfor ville han ha Hitlers lik til Moskva for å forsikre seg om hans død.

I Sovjet var det oppretta flere overvåkings- og etterretningsorganisasjoner. Akkurat som Stalin pressa veldig på for å erobre Berlin før vestmaktene, pressa han også veldig på at de militære etterretningsorganisasjonene skulle få Hitlers lik brakt til Moskva. De konkurrerende organisasjonene holdt det de gjorde hemmelig for hverandre.


Hitlers lik ble funnet. Den ene organisasjonen tok kjeven, den andre hodeskallen. Begge deler ble sendt til Moskva og gjenoppdaget i sovjetiske arkiver i våre dager. Resten av Hitlers lik, et hodeløst skjelett, ble i følge Antony Beevor, gravlagt under en sovjetisk militærplass i det som ble Øst-Tyskland, DDR. Beevor skriver videre: «I 1970 besluttet Kreml omsider å kvitte seg med liket i all hemmelighet. Gravferdsseremoniene for lederen av Det tredje riket, var virkelig makabre. Hitler kjever, som ble passet på så trofast … under seiersfeiringen i Berlin var blitt oppbevart av SMERSJ, mens NKVD beholdt hodeskallen. Disse levningene ble nylig gjenoppdaget i de tidligere sovjetiske arkivene. Resten av liket, som var blitt skjult under en sovjetisk ekserserplass i Magdeburg, ble gravet opp om natten og brent. Asken ble skylt ned i byens kloakksystem.» Fra Beevors bok, «BERLIN – NEDERLAGET 1945», fra 2002.
Men Beevor oppgir ingen kilder i boka si for denne omtalen. Det er også påstått at DNA-tester av kjeven og hodeskallen viser at det ikke kan være Hitlers. Men finnes DNA for Hitler, og hvem sier det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.