mandag 28. mars 2016

Terror i Brussel: SV-leder med nytt vers i sangen «det er vår skyld»

Akhtar Chaudhry sitter i SVs arbeids-utvalg, og jobber som under-direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Han omtaler seg sjøl som: «Samfunnsengasjert menneske med klare visjoner om et mangfoldig samfunn!»Han skriver blogg som privatperson hvis han ikke sier noe annet, sier han. Chaudry skriver om terroraksjonen tirsdag, undertegner med «Akhtar Chaudhry, SV». Han skriver altså på vegne av SVs arbeidsutvalg?

«Forebygging er nøkkelen»
skriver Chaudhry: «Terroren må også forebygges. Denne krigen kan vi ikke vinne med skuddsikre vester og automatvåpen, alene. Konfliktens bakgrunn og årsaker må forstås. Dersom også denne gangen er det ekstremister med islamist bakgrunn som står bak angrepene, og det er all grunn til å tro, må vi huske at ikke all propaganda fra ekstremistene vrøvl. Mye de bygger sin motstand og propaganda på er gyldig. Krigen i Afghanistan, okkupasjonen av Irak, stedfortredende krig i Syria, demontering av Libya som stat og samfunn, droneangrep i Pakistan og Jemen, vedvarende okkupasjon av Palestina med påfølgende smerte og ydmykelse av palestinerne er noe av det ekstremistene bygger sin propaganda på. Midlene de har valgt for å søke oppmerksomhet og rettferdighet på er avskyelige og må fordømmes på det sterkeste. Men bakgrunnen og målene må vi sette oss inn i. Det er da vi kan adressere årsakene bak rekrutteringen til ekstreme grupper. I dag trenger vi politiker som er modige, utradisjonelle, fremtidsrettet og er villige til å strekke en hånd til de vi må samarbeide med for å knekke ekstremismen. »

Kommer IS med 
antiimperialistisk kritikk? Mest religiøs
Jeg er selvfølgelig enig med Chaudhry i at de krigerske angrepa som Vesten står for overfor land i Afrika og Midt-Østen er feilslåtte og ødeleggende. Jeg vil legge til: og er krigsforbrytelser. Disse forbrytelsene kan bidra til å rekruttere til IS. Men når han skriver: «må vi huske at ikke all propaganda fra ekstremistene [er] vrøvl». Hvor har Chaudhry det fra at islamister kommer med en antiimperialistisk kritikk av Vesten? Det er da ikke det IS opererer med? Er det ikke at Europa og USA er «syndens pøl» og «frafalne»? Islamiststyret i Saudi-Arabia kommer heller ikke med anti-imperialistisk kritikk, nærmeste allierte som regimet er til USA.

Chaudry var for 
«venstresidas» krig mot Libya (?)
Chaudry nevner også «demontering av Libya som stat og samfunn». Merkelig. Han var visepresident i Stortinget da de parlamentariske lederne over sms vedtok at Norge skulle gå til krig for å fjerne Gadaffi fra makta. Den krigen som har ført til det Chaudry sjøl kaller «demonteringa» av Libya og som nå har ført til at IS kontrollerer byen Sirte. SVs ledelse har støtta kraftig opp om og forsvart Norges og Natos krigsforbryterske bombing av Libya for å fjerne regimet der, både før, under og etter den norske krigen mot Libya. Chaudry er medansvarlig for raseringa av Libya, det han sjøl omtaler som «demontering» av denne tidligere godt fungerende staten, som ikke er annet enn krigsforbrytelser.

Hvorfor kritisere Trump
når Clinton er den mest krigerske?
Videre skriver Chaudhry, medlemmet av SVs arbeidsutvalg: «Minst av alt vi trenger er ledere som Donald Trump som vil starte en ny politisk krig mot Iran, undergrave en felles institusjon som FN og drive valgkamp på å la Israel fortsette med sin undertrykkelse på okkupert jord. Alt dette er finskrevet resept på hvordan ekstremismen kan fortsette og øke». Hvorfor kritiserer medlemmet av SVs arbeidsutvalg Trump for disse krigene? Bortsett fra støtten til Israel, er jo Trump imot alle disse krigene, og kanskje også mot Nato. Chaudhry kunne jo spandert seg å lese Dag Seierstads kronikk om Hillary Clintons aktive rolle for krig mot alle disse landa, og særlig i Libya, i Klassekampen lørdag 19.03.16. Hun var den som ivret mest for krig og demontering av Libya som statssamfunn, kjøpt og betalt av våpenindustrien som hun er. Clinton står for mer av det som Chaudhry påstår han vil ha mindre av. Chaudhry griper til den overflatisk og dominerende analysen av både Trump og Clinton som er enerådende på «venstresida». Dag Seierstad er rådgiver for SVs stortingsgruppe. Han er tydeligvis ikke populær eller særlig troverdig hos Chaudhry.

«Møte dem», altså mer av det mislykka
Så skriver SV-lederen, åpenbart en ivrig tilhenger av  «integrering» og «mangfold», følgende: «Vi må møte dem på ideologisk og politisk grunn. Det må en overordnet plan til for å demme opp for og gradvis vinne over ekstremismen og terroren. En slik plan må ha som mål å skaffe rettferdighet og frihet til grupper som fungerer som rekrutteringsbank for dagens ekstremister. Vi må søke samarbeidspartnere i land hvor ekstremismen er på fremmarsj og bygge et felles forsvarsverk mot ekstremismen. Bare slik kan vi lykkes.»

Men når Chaudhry skriver om en plan for å løse rekrutteringa til terror, skriver han om at denne planen må ha som mål å skape «rettferdighet og frihet til grupper som fungerer som rekrutteringsbank for dagens ekstremister». Men er ikke problemet at vi har gitt dem for stort spillerom og ikke kritisert dem nok? Blir disse imanene og muslimene som maner til vold snillere ved manglende motstand? Mener Chaudhry at vi skal enda mer hensyn til ekstreme islamister, for frihet til slike grupper kan jo ikke bety annet enn å gi dem totalitær makt? Enda mer sjølstyre på egne territorier i vestlige stater, slik som i bydeler i Frankrike, England, Belgia og Malmø? 

Videre hevder Chaudhry at «Ideologisk og politisk grunn» er det som terrorister rekrutteres med. Til tross for at han omtaler dem som islamister. Hvordan kan da Chaudhry utelukke religion som årsak til mobilisering? Hvorfor hevder han det, når terroristene sjøl snakker om «herlighetene» i religionen og også organisasjoner som IS gjør det? Tror også Chaudhry at islam er fredens, kjærlighetens og rettferdighetens religion? (Hvilken religion er egentlig det?) Og derfor ikke ser de andre Koran-tekstene og formaningene fra profeten, det som de som ivrer for steining for utroskap og homofili ikke er i tvil om hva som er den rette islamske lære?

Mer av det samme mislykte…
Det kan ikke være tvil om vi må oppfatte Chaudhry som en tilhenger av fortsettelse av den mislykte politikken, det at vi ikke må kritisere noe som helst ved islam eller nekte muslimene å praktisere noe som helst av sin religion i Norge og i Europa. Det er vel neppe for ingenting at Chaudhry er en av lederne i «Integrerings- og mangfoldsdirektoratet». Derfor må selvfølgelig hijab, nikab og burka tillates, og overhodet ikke kritiseres. Jenter skal ha gym i egne klasser, og helst skal det være egne kjønnsklasser i enhver sammenheng. Jødene skal vekk, det samme med kristne. Og frafalne muslimer, ja hva med dem? I sum av det vi har hørt fra de velmenende forståelsesfulle: Den medbrakte gamle kulturen skal dyrkes i Norge, og det norske samfunnet må tilpasse seg denne kulturen. Målet er, med Chaudhrys ord, «å skaffe rettferdighet og frihet til grupper som fungerer som rekrutteringsbank for dagens ekstremister.» Hvorfor vil ikke Chaudhry  heller frata  «rekrutteringsbanken» makt ved å bekjempe dem framfor å arbeide for dem?

Frata dem politisk makt!
Denne feilaktige kampen blant «venstreorienterte» og offentlige debattanter for å innføre og videreføre denne håpløst gammeldagse og diskriminerende kulturen i Norge, er ikke direkte oppmuntring til islamsk terror. Men ved aldri å kritisere noen av islams kulturelle og religiøse krav, heller ikke de mindre, for i stedet sette alle ressurser inn på å fordømme dem som kritiserer dette for å uttrykke rasisme og «innvandringsfiendtlighet», da sier hele dette dominerende selverklærte «humane toleransesjiktet» at islam og dens kultur er hevet over kritikk. Det oppmuntrer ikke til kritisk tenking om religionen, og islam i særdeleshet. Hvordan dette intense og ukritiske forsvaret av islams kultur demper muslimer fra å bli voldsromantikere, er det Chaudhry og hans mektige politiske venner som partilederne og Thorbjørn Jagland som må forklare. 

Det er deres politikk som har ført til dagens situasjon. Hvor lenge kan vi godta at de skal få fortsette å styre med denne mislykte politikken sin?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.