mandag 25. januar 2016

Ja, massevoldtekter er ikke bra, men… og men: Det er dere som er like ille og egentlig verre. Dere er problemet!


Som partileder og viktig medlem i innvandrings- og muslimfronten i Norge, der Dagbladet er en sentral avis, hadde Rødts leder Bjørnar Moxnes en kronikk i den avisa 12. januar i år.  Han forstod den politiske konsekvensen av de mange masseovergrepene og voldtektene mot kvinner på offentlige plasser mange steder i Tyskland og i Europa kunne få for elitens og de «venstre»-orientertes store ide om økt innvandring og tilpasning av europeiske tradisjoner til de arabiske og muslimske skikkene. Derfor måtte han rykke ut for å sette «skapet» på plass. For det er nemlig ikke arabere og dem som med utgangspunkt i den muslimske lære om kvinnen som ikke likestilt menneske, som driver med slike organiserte masseovergrep som er noe problem. Det er det nemlig hvite middelaldrende menn i ikke-akademiske yrker som driver med.

Et høyst vanlig og tradisjonelt politisk innlegg som det går 63 av på dusinet og som alle debattredaktører slåss om å få på trykk i sine mer eller mindre identiske medium. Men denne gang skjedde det noe både overraskende og svært gledelig: To Rødt-medlemmer på Sørlandet tok til motmæle og karakteriserte Moxnes´ innlegg som en relativisering. Motinnlegget til de to Rødt-medlemmene, Halvor Fjermeros (tidligere journalist i Klassekampen) bystyremedlem i Kristiansand og Øyvind Andresen, leder i Vest-Agder Rødt, kom merkelig nok på trykk i Klassekampen, med blå utheving. Innlegget var en avskrift av et blogginnlegg Fjermeros´ blogg,  men Klassekampen fjerna et avsnitt om de omfattende seksuelle overgrepene i Rotherham i årtier i Storbritannia som blei tia i hjel av en samla engelsk presse av redsel for å spre rasisme.

Moxnes svarte alt lørdag på Facebook på Fjermeros/Andresens innlegg i lørdags-KK.  Innlegget hans i Dagbladet var forutsigbart, og følger den europeiske «venstre»-linja: «Men noe skurrer når…» Og etter «men» kommer «vi» (de mener «dere») er ikke noe bedre! Så fortsatte Moxnes med refrenget «Det er ikke bra, men…» En klinkende klar relativisering, akkurat som Fjermeros og Andresen skreiv. Moxnes  fortsatte hele artikkelen etter denne argumentasjonstråden; «men». Som Rødts nestleder, Marielle Leraand, for et par år sida sa på mitt muntlige spørsmål om hun kunne ta avstand fra kvinnediskriminerende plagg som hijab, nikab og burka: Det ville hun overhodet ikke, fordi det var like ille at norske ungjenter av foreldrene fikk lov til å gå med bikini-overdel! Hun er nok feminist av høyeste orden, må forstås! Og Leraand er ikke aleine, alle innvandrings- og muslimsympatisørene på Facebook uttrykker det samme: norsk kvinnebehandling av både voksne kvinner og små jenter er like ille som den muslimske, så hold bare kjeft dere muslimhatere!

I den danske avisa Politiken skriver deres faste kommentator, forfatter og idehistoriker, Rune Engelbreth Larsen, etter samme linja, samme dag som Moxnes i Dagbladet : «Kvindeforagten findes skam ogsaa i vores egen kulturarv» med artikkeloverskrift «Lad oss kigge innad efter Köln. Kvinder krænkes af mænd overalt i verden, derfor kommer vi ingen vegne ved at reducere debatten til islam og flygtninge.» Ingebrigt Steen Jensen har fått to og et halvt tusen «likes» på en relativisering om at katolske geistlige i 40 år har forgrepet seg på unge gutter, så kritiser ikke dem i Köln! De kunne valgt å si: Slike masseoverfall har vi ikke hatt i Europa før, det er en klar forverring av kvinnebehandling, og vi tar fullstendig av stand fra det. Punktum! Men de kommer alltid med sitt «men»: det er alltid noen som er like ille eller verre. Og da er det ikke så ille?

De kulturelt baserte kvinnefiendtlige masseovergrepene over hele Europa fra innvandrere som nå fortsetter er ikke en høyst ordinær vanlig europeisk kvinnediskriminerende handling, det er noe kvalitativt nytt og en klar forverring av kvinnediskriminering. Kan en ikke ta avstand fra disse overgrepene uten samtidig å si alt annet er det samme og like ille, sier en bare at en ikke vil ta avstand fra det. Og det er det heller ingen grunn til å tvile på at de ikke vil.

Det er tidligere gitt en annen karakteristikk av slike retoriske knep: «whatabout-ism». Det er alltid noen andre som er like ille eller verre, så kom ikke her! Eller som fartsovertredere sier til politiet når de blir tatt: Hvorfor tar dere meg når dere ikke tar drapsmenn og tjuver?

Moxnes mener at han gjør et forsøk på å ta avstand, men jeg kan vanskelig se at han verken vil det eller klarer det. Han taler til menigheten, og da trenger han ikke skjerpe seg. Fortsatt er problemet dem som er uenig med han i synet på innvandringens omfang og konsekvenser. Moxnes gir inntrykk av at han mener at det bare er noen som er verdige til å ta avstand fra slike masseovergrep, «taharrush gamea», og det er de som oppfyller kravet til å være perfekte feminister. For tar de ikke avstand fra absolutt all kvinnediskriminering og forakt, etter deres definisjon og av alle grader slik som han påstår han gjør, så er de ikke verdige til å kritisere masseovergrepene. Det får bare innvandringsentusiastene gjøre — når det passer dem eller når de blir tvingi til det.

Moxnes & co vil ikke se det graverende i masseovergrepene, fordi det ikke passer inn i det politiske hovedbudskap deres med at alle muslimer er uskyldig anklaga og forfulgte, ingenting galt mener eller gjør og at det er vanlige hvite nordmenn som er de egentlige verstingene på alle områder både i Norge og ellers i verden. Dette politiske budskapet deler Moxnes foruten partimedlemmer flest i Rødt og SV med alle «venstre»-orienterte i Norge og i Europa, de fleste universitetstilsatte og de fleste journalistene og redaktørene: De som styrer det offentlige ordskiftet og utgjør den «opplyste allmennhet.» Uten at de er særlig opplyste, de bare gløder for det «det gode budskap» helt uavhengig av hvordan virkeligheten måtte være.

Moxnes kommer også med en annen svært interessant påstand: Se ikke ned på de innvandrerne som kommer fra muslimsk prega land, de har kanskje nettopp flykta fra muslimsk undertrykking og diskriminering. «…at en del flykter nettopp fra denne kulturen (eller ukulturen)». Ja, nettopp! Poenget er bare at disse ikke er «venstre»sidas helter, de er faktisk venstresidas motstandere og avskypersoner! De som har flykta fra muslimsk undertrykking vil tilsvarende heller ikke vite av «venstre»orienterte, for de støtter deres undertrykkere! Trenger jeg nevne Salman Rushdie? Han er vel ikke akkurat europeiske «venstre»orienterte sin helt, «motbydelig provoserende» som han har vært mot muslimer? «Venstres» budskap var klart: Det er Rushdie som er problemet! Amal Aden, Lily Bandehy, Shabana Rehmann Gaarder og Walid Al-Kubaisi er noen av de verste «venstre»orienterte i Norge kan tenke seg, rett og slett fordi disse flyktningene fra muslimsk undertrykking blir sett på som forrædere som ødelegger det idealiserte bildet en gjerne vil ha av muslimer og muslimsk tro. Det er ikke for ingenting at Al-Kubaisi har skrivi om sånne som Moxnes: «…ein typisk venstreradikalar, prega av sjølvhat: Noreg er den dårlegaste staten i verda, og nordmenn er rasistar. Stakkars de [innvandrarar] som er offer» (Dag og Tid 01.08.14). Al-Kubaisi mener at de sekulære muslimene ikke passer inn i de «venstre»-orientertes bilde.

Politikken til Rødt og SV, som vi kjenner til, er klinkende klar, utmeisla gjennom tiår, fra Khomeinlis maktoverttaking i Iran som utpekt verdensleder i kampen mot imperialismen: all kvinneundertrykking i verden, som alt annet, er minst like ille i Norge, om ikke egentlig verre.

Moxnes bekrefter på utmerka vis Al-Kubaisis påstand om dem han karakteriserer som islamovenstre: «…, nordmenn på venstresida som i praksis stør dei religiøse muslimane. Heilt sidan dei støtta Khomeini i 1979, har dei hatt ei for ukritisk haldning til islamismen. Mange på venstresida har indirekte støtta Hamas, Hisbollah og Den muslimske brorskapen i ei mistydd tru på at dei støttar dei undertrykte. I Noreg har dette ført til at dei har oversett dei sekulære og liberale muslimane. Dei har ikkje kritisert hijab på born i barneskulen. Og sjølvsagt har dei gått inn for hijab i politiet» (Dag og Tid 30.10.15)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.