tirsdag 12. mai 2015

Kristelig Folkeparti: Ikke menneskeverd — men Gud, Jesus og Bibelen i sentrum


Kristelig Folkeparti har etterapt Venstres forlatte slagord om mennesket i sentrum og skapt en ny variant: «Menneskeverd i sentrum.» Det er selvfølgelig fint at et parti formulerer et så godt formål. Men det er jo ikke menneskeverdet som står i sentrum for Kristelig Folkeparti. Det er jo tilpasningen av menneskene til Gud, Jesus og Bibelen, og de tolkingene partimedlemmene til enhver tid har av hvordan disse læresetningene fra to tusen år tilbake skal tolkes til å bety noe annet enn Bibelens klare språk. I Det gamle testamentet i Bibelen, hvor finner en menneskeverdet for alle i all den forakten og drapslysten som hylles her?

Denne troen, egentlig en politisk ideologi som er et forsøk på å fryse fast en kultur i Midt-Østen for to tusen år sida, har drept og plaga millioner av mennesker siden. Særlig ved å påføre andre skam og fornedrelse. I vår tid har de kjempa iherdig for å nekte kvinner, skilte, enslige, homofile og ikke-kristne både menneskeverd og arbeid. De har plaga folk særlig med deres sykelige interesse for kontroll av andre menneskers seksuelle oppførsel. Ikke før det blir fullstendig umulig politisk, og vi har forbudt deres skikker gjennom lov å praktisere Bibelens umenneskelige krav, gir KrF opp Bibelens påbud. Bibeltroen deres går så langt at de aksepterer at kristne fordrives fra deres egne helligste opprinnelsessteder til fordel for å oppfylle spådommene i Bibelen (i Palestina).

Det er ellers interessant å merke seg at av alle kristne partier i Europa og USA, så finnes det ikke ett parti av noen størrelse som ikke er sterk tilhenger av kapitalismen. Bibelen, Gud og Jesus trives altså med kapitalismen. Der er derfor viktig å huske at det er andre partier og organisasjoner enn de kristne som har sørga for menneskeverd for millioner av mennesker i Europa og USA de siste århundrene. Kirken og de dominerende kristne stod imot samfunnsmessig menneskeverd og likestilling, sånn som de kjempa frenetisk imot barnehager og kvinnelig heldagsarbeid.

Det er flott at partiets første nestleder kan si om partilederen at han er «en moderne mann» som er med sin kvinne når hun skal føde framfor å være med på et partilandsmøte. Men hvem har fått partiet på en så «moderne» tanke? Og hvordan er det blitt mulig for partiet både å ha hatt en kvinnelig partileder, og nå få gjenvalgt med nød og neppe en kvinnelig nestleder? Ikke med hjelp av Bibelen hvertfall.

All menneskelig framgang har kun skjedd ved at de kristnes bibelsk funderte menneskesyn er blitt nedkjempa, enda hvor mye de har fordømt og trua andre med «evig tenners gråt og gnissel» i helvete etter døden. Men det er bare det de måtte gi seg på, fordi det blir umulig å fortsette å kjempe for, som de foreløpig har gitt opp. Kan vi stole på at de ikke vil skru tida tilbake igjen om de får makt til det, for eksempel med hjelp av andre som også vil tilbake til Midt-Østens barbari for to tusen år sida?


Det er ingen grunn til ikke å samarbeide med Kristelig Folkeparti, som andre, når partiet fremmer og støtter gode forslag. Som nei til søndagsåpne butikker. Men kan vi stole på at de ikke vil tilbake til de kristnes velmaktsdager da kirkens menn hersa med og kua folk? Slik Kjell Magne Bondevik prøvde ved å sidestille den kristne «skapelsesberetninga» med utviklingslæren i naturfag i skolen? Og vi glemmer vel ikke hovedsaka fra 1. mai i fjor, kampen mot KrFs krav om å snikinnføre forbud mot selvbestemt abort med sitt krav om reservasjonsrett for fastleger?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.