mandag 30. mars 2015

Sykkel i Oslo: Fra «planer» til «strategi»: Men gjennomføring?Forsøket på å gjennom-føre de mange vedtatte planene for sykkel-vegnett i Oslo er først og fremst prega av løfter om planer. Nå er det blitt så pinlig med de mange planene uten gjennomføring at politikerne har begynt med et nytt ord: strategier. Dette reagerte jeg på med vedlagte motinnlegg i Klasse-kampen. På twitter har flere nevnt at det i 2014 ble bygd 1,2 km kommunal sykkelveg, og at det planlegges 0,9 km i 2015, uten at jeg kan gå god for talla. 


Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo, Guri Melby, skriver i Klassekampen 17. mars om at hun har «lagt frem landets mest ambisiøse sykkelstrategi». Men det er ikke planer og «strategier» som er problemet i Oslo, det er gjennomføring. 

Oslos første sykkelplan blei lagt fram i 1977, og det blei etter hvert så mange uten gjennomføring at Aftenposten-journalist Hilde Lundgaard i 1999 karakteriserte situasjonen som «Plan på plan på plan». 

16 år og mange nye planer etter Lundgaards treffende karakteristikk, omskriver Melby «planer» til «strategier». Men situasjonen er den samme: Fravær av gjennomføring, særlig av gjennomgående sykkelveger. For også Venstre prioriterer andre interesser foran sykkelinteressene så fort sykkeltiltaket møter en annen motstridende interesse, enten det er kollektivtransport, fotgjengere, parkerte biler eller påstått verneverdige hus. 

Ofte blir sykkeltiltak gjennomført på de andre trafikkinteressenes premisser, eller slik som Oslo politikammer bestemmer.

Så problemet er som før: Planene, og nå «strategien», finnes, det er bare gjennomføringa som mangler.
Som daværende statsminister Jens Stoltenberg sa i 2010 om Oslos sykkeltiltak: «…det går altfor sakte».

Fra min side undertegnet:
«Ove Bengt Berg, medlem av Syklistenes Landsforening (leder i 1993).» Dette fordi nåværende styreleder i SLF, generalsekretær i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, har bedt meg slutte med å si at jeg har vært leder av Syklistenes Landsforening fordi det er irrelevant og er lenge sida. Dessverre endra Klassekampen på mitt forslag til underskrift.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.