torsdag 19. februar 2015

Per Sandberg — en bløffmaker og klovn


Klassekampen har fått Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg til i dag å gå ut mot innvandringspolitikken som har vært ført de siste tiåra, og kalt den mislykka. Det er bare det at Fremskrittspartiet har inngått en avtale med Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre om en helt annen innvandringspolitikk enn den Per Sandberg som nestleder i dag prøver å gi uttrykk for. Og hele Fremskrittspartiets stortingsgruppe sluttet i fjor opp den innvandringspolitikken Sandberg i dag kritiserer, med Sandbergs entusiastiske tilslutning. Det var kun en eneste Frp-er som var uenig i den nye innvandringspolitikken som en følge av samarbeidet med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti; stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde skreiv et eget brev til sentralstyret i Fremskrittspartiet 3. mars i 2014, gjengitt i hans bok «Mens orkesteret fortsetter å spille», som vedlegg 7. Sentralstyret svarte sitt medlem Tybring-Gjedde 28. mars i 2014, og viste til «partiets vedtekter og stortingsgruppens reglement som tydelig regulerer slike forhold». Noe som vanskelig kan betraktes som noe annet enn en trussel om disiplinærtiltak.

Dette kjenner Per Sandberg veldig godt til, grunnleggende politisk uenig som han er med Tybring-Gjedde. Hvorfor går han da ut sånn? Han har fått tildelt et «kort» fra partiledelsen, for å gi inntrykk av at Frp mener noe annet enn det de mener og stemmer for i inneværende stortingsperiode? For å ikke gjøre «SV-feilen» i Frps regjeringsperiode? Men nå har Sandberg åpenbart gått for langt, han har mista hodet og snakker på tilfeldige impulser i hjernen. Han bløffer om hvilken innvandringspolitikk Frp står for i inneværende periode, og han veit det. Dette er jo reine klovnerier, for han har overspilt sin rolle fullstendig, og er blitt avslørt. Han har beklaga på en måte der han tydelig gir uttrykk for at han ikke beklager likevel.

Jeg merker meg at politikerne ikke har nevnt dette med den reelle politiske uenigheten mellom Tybring-Gjedde og resten av Frps stortingsgruppe, noe som alle politikere burde kjenne godt til. Hvorfor framhever ikke de andre politikerne og politiske kommentatorene at Per Sandberg ikke gir uttrykk for Fremskrittspartiets politikk, men ljuger med vitende og vilje? Hvorfor benytter de ikke sjansen til å markere den politiske splittelsen mellom Per Sandberg som nestleder og partiet?

I følge nrk tekst-tv side 126 i dag er det bare Frps stortingsrepresentant Øyvind Korsberg som har gått klart ut mot Sandberg. Men Korsberg har gående en lokal familiær konflikt med Sandberg, så Korsberg er kanskje mer interessert i den personlige konflikten med Sandberg, enn den politiske konflikten.

Dagens Sandberg-uttalelse burde avslørt hva som er Frps innvandringspolitikk i dag, men den kritikken ser det ut til Sandberg og Frp slipper unna.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.