torsdag 8. mai 2014

Rødts landsmøte: Frihet eller multikulturalisme?

Rødt skal til helga vedta et nytt prinsipprogram. I det ene heter det blant annet: «Rødts framtidsversjon er i stedet et samfunn der enkeltmennesket har frihet til å utvikle seg allsidig og fritt, …». Og i det andre snakkes det om «konturene av et virkelig frihetsrike: en verden der alle mennesker er like mye verdt, der ingen er styrende og ingen styrte…».

Blant velutdanna og velstående mennesker, der Rødt har sin største oppslutning, er det en annen ideologi enn den flere århundre gamle sosialistiske drømmen om menneskenes frihet som dominerer. Nemlig samfunnsalternativet til både sosialismen og kapitalismen: «multikulturalismen», en teori utvikla i Canada i 1971. Det er derfor litt feigt når ikke noen av de to forslaga til prinsipprogram tar stilling til multikulturalismen.

Der sosialismen snakker om ett samfunn og én verden med like rettigheter og muligheter for alle, krever multikulturalismen rett for noen ledere til å lage de sosiale reglene de vil for barn og sine underordna. I NOU 2011:14 omtales det multikulturelle samfunnet som et samfunn der «enheten er ikke en felles nasjon med felles verdier, men de ulike kulturer som eksisterer i et territorium fungerer parallelt og er likestilt». Altså en stat med parallellsamfunn med egne lover og regler basert på religiøse og kulturelle tradisjoner. Slik det ble forsøkt i Nederland fra 1983. Ayaan Hirsi Ali kommenterer den multikulturelle ideologien slik: «I den virkelige verden fører ikke lik respekt for alle kulturer til en variert mosaikk av fargerike og stolte mennesker som i fredelig samhold opprettholder et vidunderlig mangfold av mat og håndverkstradisjoner. Det fører til lukkede enklaver av undertrykkelse, kunnskapsløshet og misbruk.» I Norge i dag krever for eksempel noen at noen barn skal ha mindre rettigheter enn andre, og må tåle mishandling andre barn slipper fordi kulturelle og religiøse tradisjoner er overordna. Den engelske politiske filosofen Brian Barry satte i boka «Culture & Equality» fra 2001 multikulturalismens parallellsamfunn med undertrykking opp mot det tradisjonelle sosialistiske frihetsbegrepet.

Er Rødt for universelle rettigheter, eller vil Rødts antirasismeprogram hindre Rødt i å kreve like rettigheter og muligheter for alle mennesker?

«Multikulturalismen» innebærer et helt annet politisk program enn det frihetsbegrepet som har vært så tiltrekkende for mange sosialister de siste to hundre åra. Om multikulturalismen som samfunnssystem ble avvist av Rødts landsmøte, vil det være en nødvendig klargjørende holdning som bekrefter målet i det ene prinsippforslaget om «en verden der alle mennesker er like mye verdt, der ingen er styrende og ingen styrte».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.