fredag 16. desember 2011

Opprett komite for Munch-museet på Tøyen — nå!

Oslo bystyres vedtak om å skrinlegge Lambda for å utrede Nasjonalmuseet og nytt bygg på Tøyen var gledelig og imponerende. Personlig er jeg imponert av at Arbeiderpartiets gruppe stod fast om å stemme mot Lambda. Jeg har bare lest Bjørnar Moxnes sitt innlegg i bystyret, men det er etter min mening presist og godt.

Men som mange peker på, ikke minst i lederen i Dagens Næringsliv i dag, er flertallet mot Lambda usikkert.  Hvis Carl I. Hagen og Frp fastholder at det viktigste er å få det billigste alternativet, kan også Frp igjen stemme for Lambda. Eller Frp kan bli kjøpt opp, det vil si få et annet politisk gode, som å få trikken lagt ned eller gratis parkering i sentrum. Å stemme avholdende, og slik indirekte støtte Lambda, kan jeg heller ikke se at er forbudt etter kommunelovens § 35.

Ikke bare den såkalte kultureliten, som har vist seg fra en sjeldent arrogant og frastøtelig side i spørsmålet om Lambda, men også Ap i regjering må antas å være for Lambda. Utbygging på Tøyen var vedtatt enstemmig i bystyret i 2005, men så blei det i et kuppliknende topplansvedtak mellom regjeringa og Oslo kommune vedtatt flytting av museet til Bjørvika bak bystyrets rygg. Regjeringa er helt åpenbart for Lambda. Som Dagens Næringsliv triumferende påpeker i dag på lederplass: «Tausheten fra kulturminister Anniken Huitfeldt og hennes forgjenger Trond Giske (som initierte Bjørvika-prosjektet sammen med daværende byrådsleder Erling Lae) er øredøvende.»

Det er i grunnen uforståelig at Trond Giske, som så betydningen av å legge rockemuseet til Trondheim og ikke til Oslo, ikke skal forstå verken symbolhandlinga av å legge Munch-museet til Munchs egen bydel og til Oslo øst, og den sosiale betydninga av å heve statusen til arbeiderklassedelen av den sterkt klassedelte hovedstaden vår. I grunnen like uforståelig som at Senterpartiets leder Anne Enger (Lahnstein) som kulturminister forstod så lite av viktigheten av lokalisering at hun kjempa en knallhard kamp for å legge Operaen til Vestbanen. Hun tapte, og Giske bør også tape.

DN forliter seg på at kultureliten sammen med den rødgrønne regjeringa skal knekke motstanden mot Lambda gjennom aktivt mediearbeid. Vi har alt sett hvordan de fullstendig har kontrollert og styrt både Dagsnytt 18, Dagsrevyen og Debatten, og statsstøttesluket Dagsavisen også. Vil NRK fortsette å la seg bruke i kampen for Lambda? Heller ikke er det lett når vi veit at det foruten Lambda-arkitekt Giske sitter to høyreorienterte vestkantgutter i Stoltenberg og Støre i den Ap-kontrollerte regjeringa.

Derfor trengs det nå en kraftfull offensiv for Tøyen, med kløkt. Det bør være både massemobilisering og lobbyvirksomhet overfor regjeringa for å få den til å snu og til å ta et klart standpunkt for Tøyen. Alle som føler seg kallet bør komme sammen for å få til et planmessig arbeid for Tøyen. Det blir krevende — men helt riktig og nødvendig.

Tidligere kinosjef og bystyrerepresentant for Høyre, Ingeborg Moræus Hanssen, går inn for Tøyen. Kåre Willoch er også for Tøyen, iflg Klassekampen. I en NRK-opptreden nevnte Libe Rieber-Mohn også nærheten til den nye Ensjøbyen som et argument for å beholde dagens plassering. Kanskje kan derfor både OBOS og Johan H. Andresen jr i Ferd  tas med i arbeidet for Tøyen?

Hvem tar initiativet til en samling for koordinering av arbeidet for Munch-museet på Tøyen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.