onsdag 7. desember 2011

Har Ueland rett i at lyntog er luftslott?

Ja, dessverre, alt tyder på det. Tidligere (og avsatt) NSB-direktør Åsmund Ueland hevda nemlig 5. desember at utredningene om satsinga på lyntog (høyhastighetstog) mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim, bare er luftslott. Ueland begrunner det med de manglende vedtaka om dobbeltspor i trianglet Skien-Lillehammer-Halden. Når slike svært nødvendige tiltak for pendlerne der 80 % av Norges befolkning bor, ikke er i nærheten av å realiseres, er det vanskelig å avvise Ueland når høyhastighetstoga skal koste 300 milliarder å bygge.


Dagen etter tok jeg tog mellom Lillehammer og Oslo. Linja til Lillehammer blei åpna i 1894, og følger de samme spora i dag, reine slalåmlinja. Toget er egentlig et humpetog der du kastes fra side til side og opp og ned på setet. Noe som kan forklares med tele i skinnegangen? For jeg har ikke merka det før. Ikke før ved Eidsvoll ble kvaliteten bedre, en strekning Ueland som NSB-sjef skal ha bygd uten Stortingets tillatelse. Et godt tiltak, i så fall!


Jeg vil legge fram et annet argument som kan støtte opp om Uelands påstand om luftslott: Hvorfor satse så mye på tog når tilrettelegging av firefeltsveger i det samme trianglet helt tydelig er regjeringas prioritering? Jeg mener det blir rein sløsing å satse på tog, sjøl tog som ikke går raskere enn 200 km/t, når en tenker på hvor mye toglinjene koster, og hvor få som reiser med tog i forhold til dem som tar bil. Tilrettelegging for tog blir relativt sett mye dyrere, da. Riktignok er det mer miljøvennlig, men hvem tenker på det nå? Det er i så fall bare ett argument for togutbygging; det kan muligens bli et satsingsområde i framtida. Og kanskje litt flaut å legge ned jernbanen i Norge. Politisk mulig er det heller neppe? 


Er det ikke like greit å si at skal du reise fra Oslo til Lillehammer, får du ta bil? Og vil du ikke bruke bil, skal du da  kunne kreve av skattepenga at du skal kunne reise med tog? Ingen sier dette høyt foreløpig. Men det må da være slik beslutningstakerne tenker om samferdselspolitikk, for samferdselsminister Kleppa nevner tog og vegutbygging som to sider av samme sak når hun skal forsvare seg mot kritikk fra Frp og Høyre om manglende vegutbygging. 


Under siste kommunevalg kom statsminister Stoltenberg på tv ut med en garanti til Asker og Bærum om 6 eller 8 felt på motorvegen inn mot Oslo. Så kan mange derfra slippe å reise kollektivt inn til Oslo. Og det er ikke småbarnsforeldre som «slipper» å ta tog, Stoltenberg!  Men hvordan mener Stoltenberg at alle de nye privatbilene hver dag vestfra skal få plass på gatene i Oslo mellom busser, trikker, gående, syklende og alle de andre bilene som er der fra før? Og hvor skal de parkere?


Når Stoltenberg er så ivrig på å legge til rette for mer bilkjøring inn til Oslo for arbeidsreiser, der kollektivtrafikken er best og har de beste forutsetningene, hvordan skal en da tro at han i det hele tatt skulle ofre lyntog en eneste tanke eller krone? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.