torsdag 25. februar 2010

Følgende innlegg blei trykt i Budstikka, Bærum, 17.02.2010. Merkelig nok blei Vømmel-sitatet, og Northugs motto, endra da det kjente ordtaket om at «de e er itjno som kjem til sæ sjøl», i Bærums spalter blei endra til «d e itjno som kjem ta sæ selv»!

Sammen mot Gullaug!

Vi i «Bevar og forny sykehuset i Drammen» registrerer med tilfredshet all den skepsis og motstand som det er i Asker og Bærum mot et nytt kjempesykehus ute på Gullaug i Lier. Etter vår mening er det all grunn til å vurdere konsekvensene av nytt sykehus på Gullaug slik Torleiv Ole Rognum hevder i Budstikka i november: At Asker og Bærum sykehus blir redusert til et sykehjem. Politikere i distriktene i Buskerud har dessverre ikke ennå forstått at virkeliggjøring av Gullaug betyr nedlegging ikke bare av Drammen sykehus, men også Kongsberg og Ringerike i tillegg til Bærum sykehus. Gullaug blir så dyrt at det ikke vil gi rom for de andre sykehusene, jf hva som skjer med Aker sykehus i Oslo i forhold til det nye store og dyre A-hus i Lørenskog.

«Bevar og forny sykehuset i Drammen» erkjenner behovet både for en oppgradering og utvidelse av dagens sykehusareal, men vi er imot Gullaug fordi det flyttes for langt fra der hovedtyngden av Buskeruds befolkning bor. I tillegg vil det generere stor trafikkøkning med privatbil som vil øke CO2-utslippene, stikk i strid med miljømålsettingene i prosjektet «Buskerudbyen» om å konsentrere store arbeidsplasser sentrumsnært og nær kollektivtrafikk som jernbane. Og fordi det er en trussel mot lokalsykehusene i Buskerud og deres føde- og akuttmottak. I tillegg kan alle prosjekterte bygninger på Gullaug plasseres inn på det nåværende sykehusområdet i Drammen. Fordelen ved fornyelse i Drammen er at utvidelsen av arealene der kan tilpasses behovene til de andre lokalsykehusene på en fleksibel og økonomisk måte. Og byggingen kan starte i morgen!

Gullaugforslaget er i dag en fiks ide som Buskerud-politikerne med få unntak er fullstendig besatt av. Helsebehovet er uviktig for dem. Gullaug-alternativets formål er et forsøk på å skape aktivitet på Hurumlandet, og bruke sykehuset som en brekkstang for å få fullført en veg til 4-5 milliarder kroner så Buskerud-folk raskere kan kjøre på handleturer til Sverige. Forslaget om plassering på Gullaug er en arv fra den tida da sykehusene var fylkeskommunalt eid. Men hva fylkestingspolitikerne i Buskerud måtte mene er jo mindre interessant og relevant for dagens sykehusområde Vestre Viken og Helse Sør-Øst. Bærums befolknings interesser må telle like mye som Buskeruds. Buskerudpolitikerne har heller ikke tilstrekkelig politisk oppslutning om sitt ensidige Gullaugkjør. I august 2008 fikk vi Synovate til å gjennomføre en meningsmåling om ønsket plassering av sykehuset blant innbyggerne i de fire kommunene Lier. Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Folkemeninga var helt delt på midten. Det var bare i Lier og blant menn under 60 år at det var flertall for Gullaug. Alle andre var mot Gullaug.

Det er hevet over tvil at framtida for sykehuset Bærum med Gullaug i drift vil bli på sykehjemsnivå, i beste fall. Gullaug-prosjektet er svært kostbart og miljøskadelig. Det hevdes ofte at Asker og Bærum er kommuner med svært så ressursrike mennesker. Vil deres politikere bøye nakken for en fiks ide fra Buskeruds politikere og gi befolkninga i Asker og Bærum lengre veg til sitt sykehustilbud? Da må de reagere, for som Petter Northug jr har som motto: «De e itjno som kjem ta sæ sjøl»!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.