mandag 4. februar 2019

Venezuela: Rødt med ny uttalelse: Nederlag for AU og Moxnes


Innledninga til vedtaket fra Rødts
landsstyrevedtak i helga.
På landsstyremøtet i Rødt 1.- 3. februar vedtok landsstyret en annen uttalelse om situasjonen i Venezuela enn den som AU vedtok i strid med forslag fra internasjonalt utvalg. Den nye uttalelsen er klart antiimperialistisk. Med det vedtaket har Rødts AU med Moxnes i spissen har fått sin politiske linje avvist.
Men det er all grunn til å tro at det er AUs og Moxnes´ politiske linje som representerer den politiske framtida til Rødt. At de ble nedstemt nå, endrer ikke tankegangen i AU.

På Facebook kunne i går medlem av Rødts internasjonale utvalg, og aktiv i Facebook-gruppa «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen», Ivar Espås Vangen, fornøyd avvise kritikerne av Rødts AU-uttalelse med landsstyrets uttalelse. I en egen post på Facebook la også Erik Ness fornøyd ut vedtaket. Debattanten Hans Olav Brendberg omtalte vedtaket sånn: «Veldig bra, då kan glepptaka avskrivast på tabbekvoten. Dette er telemarksnedslag

Fra Klassekampen.no
Selvsagt skal alle antiimperialister være fornøyd med det nye vedtaket. Men enigheten må skjule en politisk kamp om imperialismen i Rødt. En så hårreisende uttalelse som den til AU, det øverste organet i Rødt utenom landsmøtene og landsstyremøtene, blir ikke til på hvilken som helst tilfeldig måte. De fremste tillitsvalgte skriver ikke uttalelser som ikke er bevisst valgt. Partispissene må forutsettes å vite hva de gjør. De ble dratt inn fra høyresvingen denne gangen. Men den er framtida. Hjulopphenget har en feil som konsekvent presser bilen til høyre. Mot Rødts velgergrunnlag blant høyutdanna og NGO-ansatte. Jeg veit ikke om Moxnes var i mindretall i AU om den opprinnelige uttalelsen, men han kan jo ikke fronte en sånn uttalelse uten å være enig i den. 

Uttalelsen avsluttes med setninga «Norge må støtte opp om forsøkene på å få i stand en dialog som ivaretar landets suverenitet, som blant andre Mexico og Uruguay går i spissen for.» Jeg forstår ikke at det er nødvendig for staten Norge å blande seg inn i den interne striden i Venezuela. Norge har ikke et forhold til Venezuela som gjør det nødvendig. Holdninga er grunnleggende forbedret fra tidligere uttalelse med orda «som ivaretar landets suverenitet.» Fint. Men det framstår som om denne setninga er lagt til som en nødvendig trøst til det nedstemte arbeidsutvalget. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.