søndag 9. august 2015

Tør du, Raymond Johansen?
Som nyinnflytta beboer på Ensjø har jeg skrivi dette innlegget og fått det på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 8. august:

I sitt innlegg 4. august skriver Oslo Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen at det i Oslo er mangel på tomter regulert til boligbygging. Det kan muligens stemme. Men viktigere er at tomter allerede regulerte til boliger ikke blir bygget. På Ensjø er det proklamert at Ensjø skal gå fra bilbyen til boligbyen. Problemet er at boligutbygginga der har stansa opp omtrent halvveis, fordi tomteeierne nå ser seg mer tjent med å opprettholde store deler av Ensjø som en fortsatt bilby. I og med at tomteeierne og Høyre-byrådet har minst et svært godt «øye» til hverandre, blir boligbygginga utsatt. Ikke minst ved at byrådet griper inn og tøyer reguleringsbestemmelsene med tilretting for modernisert bilvirksomhet. Ikke bare gir dette færre boliger i Oslo, det er også et løftebrudd for alle oss som trodde vi skulle flytte inn i en boligbydel med sosiale tilbud, ikke i en bilby.

Tør du, Johansen, før valget, love å gjennomføre en reguleringsplan vedtatt så langt tilbake som i 2007, om nødvendig med tvangssalg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.